Slávnostné menu 1

Cena za slávnostné menu 24,50 € na osobu.

Slávnostné menu 2

Cena za slávnostné menu 21,50 € na osobu.

Slávnostné menu 3

Cena za slávnostné menu 26,50 € na osobu.

Slávnostné menu 4

Cena za slávnostné menu 19,50 € na osobu.